เสาเข็มเจาะเเบบเปียก

เสาเข็มเจาะเเบบเปียกคือ

เสาเข็มเจาะเเบบเปียกคือ เสาเข็มเจาะเเบบเปียก คือการเจาะลงไปใต้พื้นดินใส่สารละลายเพื่อพยุงดินก่อนจะทำการเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่เจาะขึ้นรูปเป็นเสาเข็มรูปเสาเมื่อปูนก่อตัวแห้งมีหน้าที่แบกรับนํ้าหนักเป็นฐานรากของอาคารตึกรามบ้านเรือนคอนโดอาคารสูงๆรวมถึงโครงการทางด่วยทางรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินต่างๆ ซึ่งขนาดและจำนวนแล้วแต่เงื่อนไขสภาพแวดล้อมและความต้องการของเจ้าของงาน   โดยทั่วไป ปกติเสาเข็มที่คนเรามักรู้จักเห็นกันทั่วไปตามท้องถนนหรือโครงการใหญ่ๆ หลายหมื่นล้านโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางด่วนจะเป็นแบบตอกหรือที่เรียกว่าเสาเข็มตอกใช้เครื่องจักรตอกลงไปในดินซึ่งข้อดีของเสาเข็มตอกก็คือเสาเข็มตอกจะผลิตสำเร็จรูปมาจากโรงงานเราสามารถตรวจสอบสภาพได้แต่ข้อเสียก็คืออย่างที่เราทราบกันเวลาตอกลงไปในพื้นดินแต่ละที่ดังสะเทือนไปทั่วเมือง มีความสั่นกระเทือนมากไม่เหมาะที่จะนำมาใช้บริเวณหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นชุมชน เสาเข็มเจาะแบบเปียก เป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ตั้งแต่หน้าตัด 80cm.ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะลึกตั้งแต่ 26 เมตรขั้นไป ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของดินและการรับน้ำหนักของเสาเข็มแต่ละต้นที่สามารถรับน้ำหนักได้เกิน120 ตัน   ข้อมูลจาก tua635.com